kwiaty purpurowe do liliowych; jako salsefia uprawiana i dziczejąca

Grupa użytkowa: warzywa · warzywa korzeniowe

kwiaty żółte; rośliny dziko rosnące

Tragopogon dubius ssp. major · kozibród wielki

Tragopogon major
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
szypuła pod koszyczkiem wydatnie, maczugowato zgrubiała, rozdęta

dość częsty · suche przydroża, nasypy, murawy, miejsca ruderalne

szypuła pod koszyczkiem niezgrubiała lub słabo zgrubiała

wystepowanie
o mapie występowania
częsty · łąki, murawy, przydroża, miejsca ruderalne

Tragopogon floccosus var. heterospermus · kozibród pajęczynowaty

Tragopogon heterospermus
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.733 [71.7]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.187 [16.13]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.699 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.510+506k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.529 [9]
· Tzvelev N.N., 1989 — Flora Partis Europaeae URSS. T.8 p.12+46 [86.8]
· Bobrov, E.G., Tzvelev, N.N., 1964 — Flora URSS T.29 p.115 [85.29]
· Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.322 [150.4]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.732 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 20.01.2016 · powstała/was created 15.11.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Tragopogon.htm"> Tragopogon (kozibród) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>