takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]

Tragopogon floccosus Waldst. et Kit.

kozibród pajęczynowaty

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Tragopogon (kozibród)]
  
dolne liście 4-10mm szerokości, górne 4-5mm szerokości (↓nie)
Tragopogon floccosus var. heterospermus (kozibród pajęczynowaty)
wystepowanie
syn. Tragopogon heterospermus · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Występuje na terenie Polski na piaskach.
  
  
liście 0.5-1mm szerokości, łodyga 5-10mm wysokości (↑nie)
  ssp. lithuanicus (DC.) C.Regel

Być może występuje na wschodzie Polski, do odszukania.