takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Tragopogon dubius Scop.

kozibród wielki
Tragopogon maior
pokrój; 22.05.2004, WPN, wiadukt kolejowy; copyright © by Błażej Gierczyk
Tragopogon maior
szypuła kwiatowa; 22.05.2004, WPN, wiadukt kolejowy; copyright © by Błażej Gierczyk
Tragopogon maior
koszyczek, widok z góry
Tragopogon dubius ssp. major
owocostan
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon dubius ssp. major
Tragopogon dubius (kozibród wielki)
cechy diagnostyczne w kluczu:Tragopogon (kozibród)kl 5891

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty. Suche przydroża, nasypy, murawy, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200617.1.pkob - Tragopogon dubius (kozibród wielki); Dolina Środkowej Odry, Połęcko
200617-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, Połęcko/ #1