takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Tragopogon dubius Scop.

kozibród wielki