Tragopogon pratensis L. ssp. minor (Mill.) Wahlenb.

kozibród łąkowy mniejszy
Tragopogon minor Mill.