takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphorbia cyparissias L.

wilczomlecz sosnka
na stronie — opis · występowanie · wymagania i uprawa · znaleziska
Euphorbia cyparissias

Sigmaringen, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski

Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)

kwiatostan

Euphorbia cyparissias

owoce

Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia cypharissias

stosunkowo często spotyka się egzemplarze zainfekowane przez Uromyces pisi, co prowadzi do zahamowania tworzenia kwiatow i wytworzenia żółtych "pseudokwiatow" z rozet spiralnie ułożonych, skróconych i rozszerzonych liści; na spodniej stronie liści widoczne gametangia grzyba, wydzielające silnie pachnący nektar, wabiący owady które zapewniają zapłodnienie krzyżowe pasożyta; zainfekowana roślina bywa brana za innych przedstawicieli Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias

zbiorowisko: Sedo-Peucedanetum oreoselini Brzeg 1988

Euphorbia cyparissias

rośliny porażone przez rdzę Uromyces pisi

opis

Bylina. Pędy niskie, do 15-30(50) cm wysokości.

space

Podsadki żółte, potem czerwieniejące.

Miodniki półksiężycowate z dwoma rożkami.

space

występowanie

Jest to jedna z pierwszych roślin zakwitających wiosną. Łatwo dają się zauważyć, kontrastujące z otaczającą trawą, żółtozielone płaty kwitnących wilczomleczy na trawiastych poboczach dróg i na skarpach.
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Suche murawy i miejsca ruderalne; skraje borów i zarośli.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Jako bylinę ozdobną wykorzystuje się formę o brązowoczerwonej barwie liści.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość do 30 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Fens Ruby’

znalezisko 20020503.8.02 - Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka); Ratyń-Galów, k. Wrocławia

5f · 20020503.8.02
leg. Marek Snowarski
/Ratyń-Galów, k. Wrocławia/

znalezisko 20020501.2.02 - Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka); Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza

4f · 20020501.2.02
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza/