takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Euphorbia ×pseudoesula Schur

Euphorbia esula × cyparissias