⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
  
liście szeroko biało obrzeżone (↓nie)
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Miodniki z wyraźnym przydatkiem.
· ta cecha diagnostycz ...
Euphorbia marginata (wilczomlecz obrzeżony)
wilczomlecz białobrzegi · syn. Agaloma marginata · takson uprawiany
  Uprawiana i dziczejąca jednoroczna roślina ozdobna.
  
  
liście nie biało obrzeżone (↑nie)
  
    
pędy płożące się, cyjacja w kątach liści lub w pęczkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· Cyjacja w kątach liści lub w pęczkach. Miodniki często z przydatkiem.
· ta cecha diagnostycz ...
  Rzadko zawlekane chwasty.

Chamaesyce

    
      
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
syn. Chamaesyce humifusa · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
Euphorbia maculata (wilczomlecz plamisty)
syn. Chamaesyce maculata · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
    
pędy wzniesione, cyjacja w baldachowatych kwiatostanach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Cyjacja w baldachowatych kwiatostanach. Miodniki owalne lub półksiężycowate, bez przydatku.
· ta cecha diagnost ...
  Euphorbia s.str.
    
      
ulistnienie naprzeciwległe, nakrzyżległe (↓nie)
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Torebki z gąbczastymi ścianami.
  Uprawiany, rzadko dziczejący.
      
      
ulistnienie skrętoległe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Ściany torebki twarde.
      
        
listki okrywy pod cyjacjum zrośnięte, liście zebrane w różyczkę w górnej części pędu (↓nie)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Żółtawe liście okrywy pod cyjacjum talerzykowate zrośnięte nasadami do ±połowy.
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
listki okrywy pod cyjacjum nie zrośnięte, liście ±równomiernie na łodydze (↑nie)
        
          
miodniki okrywy poprzecznie owalne, okrągławe, rzadziej nerkowate ale bez rożków (↓nie)
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
          
          
miodniki półksiężycowate, z dwoma rożkami (↑nie)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)