atlas-roslin.pl

wilczomlecze - miodniki nie rogate

Euphorbia Euphorbia Euphorbia EuphorbiaEuphorbia🔑wilczomlecze - miodniki rogatewilczomlecz rozesłany (Euphorbia humifusa)
  
↓nie(z) torebki bez brodawek, gładkie, co najwyżej delikatnie punktowane lub owłosione
  
    
↓nie(z) jednoroczne, nasiona delikatnie siateczkowato-dołkowane
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
liść łodygowy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Nasiona nieregularnie, delikatnie siateczkowato-dołkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
wystepowanie
ostromlecz obrotny · syn. Tithymalus helioscopia · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pospolity chwast ogrodowy i polny oraz na terenach ruderalnych.
    
    
↑nie (z) byliny, nasiona zupełnie gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Kwiatostan wieloramienny, nie kończy się na jednym poziomie.
    
      
↓nie(z) liście całobrzegie, nagie, wąskie, sine
Euphorbia seguierana (wilczomlecz Seguiera)
Euphorbia seguierana (wilczomlecz Seguiera)
      
      
↑nie (z) liście piłkowane, nagie lub owłosione
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście z wierzchu rzadko owłosione do ±nagich; jedynie dolne liście spodem mogą być gęsto, krótko przylegająco owłosione na całej powierzchni lub na nerwach.
Euphorbia villosa (wilczomlecz włosisty)
wystepowanie
ostromlecz włosisty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
        
(z) zalążnia i owoc odstająco owłosione
Euphorbia austriaca (wilczomlecz austriacki)
Euphorbia austriaca (wilczomlecz austriacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
  Wyższe partie w Bieszczadach.
        
  
↑nie (z) torebka brodawkowana, z półkulistymi lub palczastymi brodawkami
  
    
↓nie(z) torebka z wybitnie długimi, palczastymi brodawkami
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Łodyga i liście owłosione.
· ta cecha diagnostyczna ...
Euphorbia epithymoides (wilczomlecz pstry)
wystepowanie
ostromlecz pstry, wilczomlecz złocisty · syn. Euphorbia polychroma · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Suche murawy, skraje lasów. Uprawiany i dziczejący.
    
    
↑nie (z) brodawki krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
    
      
↓nie(z) okazałe, bagienne rośliny
Euphorbia palustris (wilczomlecz błotny)
XL
Euphorbia palustris (wilczomlecz błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Zalążnia i torebka z półkulistymi brodawkami. Wierzchotka wieloramienna.
Euphorbia palustris (wilczomlecz błotny)
wystepowanie
ostromlecz błotny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokre łąki i zarośla, rowy, głównie nad dużymi rzekami.
      
      
↑nie (z) średniej wielkości, z terenów niepodmokłych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
  Tereny niepodmokłe.
      
        
↓nie(z) jednoroczne o odrażającym zapachu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Brzeg liścia równo piłkowano-ząbkowany.
        
          
↓nie(z) liście ciemnozielone, torebki 2 – 2.2 (2.5) mm długości
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
cyjacja, miodniki, młode owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Torebki 2 – 2.2 (2.5) mm długości, z krótkimi walcowatymi brodawkami; nasiona 1.3 – 1.7 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
wystepowanie
ostromlecz sztywny · syn. Euphorbia micrantha · Euphorbia stricta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne zarośla i ugory.
          
          
↑nie (z) liście jasno- lub żółtawo-zielone, torebki (2.7) 3 – 3.2 (3.5) mm długości
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
XL
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Torebki (2.7) 3 – 3.2 (3.5) mm długości, z półkulistymi brodawkami; nasiona (1.7) 1.8 – 2 (2.2) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
wystepowanie
ostromlecz szerokolistny · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Pola, przydroża, tereny ruderalne.
          
        
↑nie (z) byliny z kłączami, liście całobrzegie albo nieregularnie piłkowane
        
          
↓nie(z) mniejsze, w górze ostro kanciasta lub oskrzydlona, kłącze cienkie
Euphorbia angulata
Euphorbia angulata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· Liście łodygowe zwykle 15 – 20 mm długości. Dolne podsadki kwiatostanu krótsze od jego promieni.
· ta cecha di ...
Euphorbia angulata (wilczomlecz kątowy)
wystepowanie
ostromlecz kątowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i zarośla.
          
          
↑nie (z) większe, łodyga w górze obła, kłącze zgrubiałe
Euphorbia dulcis
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Liście łodygowe zwykle 25 – 30 mm długości. Dolne podsadki kwiatostanu długości jego promieni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
wystepowanie
ostromlecz słodki · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu