takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Euphorbia serrulata Thuill.

wilczomlecz sztywny
Euphorbia micrantha M.B. ex Willd. · Euphorbia stricta L.
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój; 27.06.2009, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój; 13.07.2008, Pieniny ; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
kwiatostan

opis

Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
cyjacja, miodniki, młode owoce
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
miodniki
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
liście łodygowe
Rośliny jednoroczne. Pęd wzniesiony, (10)25-50(80) cm wysokości, pojedynczy, rzadziej rozgałęziony w nasadzie na dwa i więcej pędów, bardzo rzadko w górze z bocznymi płonnym pędami. Roślina naga lub jedynie górne liście mniej lub bardziej gęsto owłosione. Łodyga obła, 2-5 mm średnicy w nasadzie.

Ulistnienie skrętoległe. Dolne liście łodygowe podługowato odwrotniejajowate, (12)17-30(45) mm długości i (4)5-8(13) mm szerokości; szczyt dolnych liści tępy, wyższych nieco zaostrzony, są one też nieco smuklejsze, odwrotnielancetowate; siedzące o całobrzegiej klinowatej nasadzie, u górnych liści nasada sercowato wykrojona i nieco obejmująca trzon; brzeg liścia w górnych 2/3 drobno, ostro piłkowany; powierzchnia naga lub z rozproszonymi (rzadziej gęstszymi) włoskami, zwłaszcza na nerwie głównym i u górnych liści oraz podsadek.

space

Kwiatostan szczytowy zwykle o 3(-5) głównych szypułach zebranych w pozornym okółku, dalej są one do 3× widlasto rozgałęzione, z najwyższych rozgałęzień mogą wyrastać piętra z jedną gałązką (typu wierzchotki jednoramiennej). Poniżej szczytowego kwiatostanu, z kątów górnych liści łodygowych mogą wyrastać dodatkowe promienie kwiatostanowe o zbliżonej długości.

space

Miodniki poprzecznie owalne, żółte, z wiekiem brązowożółte. Okrywa cyjacjum naga, jedynie po spodniej stronie miodników może być słabo owłosiona.

space

Nasiona 1.3-1.7 mm długości, gładkie, czerwonawobrązowe, z niewielkim przydatkiem elajosomem.

space

zmienność

Gatunek charakteryzuje się niewielką zmiennością i dotyczy ona jedynie stopnia owłosienia liści. U odmiany typowej są one nagie lub prawie nagie, u var. eriophyllos Beck. liście są spodem gęsto owłosione.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki na niżu Polski, głównie na południu, częsty na pogórzu w niższych partiach Karpat gdzie sięga do 900-1000 m n.p.m..

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Euphorbia platyphyllos · wilczomlecz szerokolistny

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
owoce
Gatunek ten ma podobnie brodawkowane torebki, jednak znacznie różni się wielkością torebek i nasion, które są o połowię większe — torebki mają (2.7)3-3.2(3.4) mm długości, a nasiona (1.7)1.8-2.0(2.2) mm długości. Wyrostki są krótsze (do 0.15 mm długości), półkuliste. Kwiatostan na końcu pędu ma zwykle pięć promieni, rzadziej mniej. Okrywa cyjacjum jest zewnątrz owłosiona.

rzadki, na południu Polski · pola, przydroża, miejsca ruderalne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090627.3.09 - Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny); Bieszczady
090627-3
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #12