atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Euphorbia serrulata Thuill. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz sztywny, ostromlecz sztywny
Euphorbia micrantha M.B. ex Willd. · Euphorbia stricta L.
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój; 27.06.2009, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
pokrój; 13.07.2008, Pieniny ; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska XL
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
XL
pokrój
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
XL
pokrój
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
kwiatostan

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:wilczomlecze - miodniki nie rogatekl 1509
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
cyjacja, miodniki, młode owoce
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
miodniki
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
liście łodygowe
Rośliny jednoroczne. Pęd wzniesiony, (10) 25 – 50 (80) cm wysokości, pojedynczy, rzadziej rozgałęziony w nasadzie na dwa i więcej pędów, bardzo rzadko w górze z bocznymi płonnym pędami. Roślina naga lub jedynie górne liście mniej lub bardziej gęsto owłosione. Łodyga obła, 2 – 5 mm średnicy w nasadzie.

Ulistnienie skrętoległe. Dolne liście łodygowe podługowato odwrotniejajowate, (12) 17 – 30 (45) mm długości i (4) 5 – 8 (13) mm szerokości; szczyt dolnych liści tępy, wyższych nieco zaostrzony, są one też nieco smuklejsze, odwrotnielancetowate; siedzące o całobrzegiej klinowatej nasadzie, u górnych liści nasada sercowato wykrojona i nieco obejmująca trzon; brzeg liścia w górnych 2/3 drobno, ostro piłkowany; powierzchnia naga lub z rozproszonymi (rzadziej gęstszymi) włoskami, zwłaszcza na nerwie głównym i u górnych liści oraz podsadek.

space

Kwiatostan szczytowy zwykle o 3(-5) głównych szypułach zebranych w pozornym okółku, dalej są one do 3× widlasto rozgałęzione, z najwyższych rozgałęzień mogą wyrastać piętra z jedną gałązką (typu wierzchotki jednoramiennej). Poniżej szczytowego kwiatostanu, z kątów górnych liści łodygowych mogą wyrastać dodatkowe promienie kwiatostanowe o zbliżonej długości.

space

Miodniki poprzecznie owalne, żółte, z wiekiem brązowożółte. Okrywa cyjacjum naga, jedynie po spodniej stronie miodników może być słabo owłosiona.

space

Nasiona 1.3 – 1.7 mm długości, gładkie, czerwonawobrązowe, z niewielkim przydatkiem elajosomem.

space

zmienność

Gatunek charakteryzuje się niewielką zmiennością i dotyczy ona jedynie stopnia owłosienia liści. U odmiany typowej są one nagie lub prawie nagie, u var. eriophyllos Beck. liście są spodem gęsto owłosione.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Rzadki na niżu Polski, głównie na południu, częsty na pogórzu w niższych partiach Karpat gdzie sięga do 900 – 1000 m n.p.m..

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Euphorbia platyphyllos · wilczomlecz szerokolistny

ostromlecz szerokolistny
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
wilczomlecz szerokolistny (Euphorbia platyphyllos)
wystepowanie
o mapie występowania
Euphorbia platyphyllos (wilczomlecz szerokolistny)
owoce
Gatunek ten ma podobnie brodawkowane torebki, jednak znacznie różni się wielkością torebek i nasion, które są o połowię większe — torebki mają (2.7) 3 – 3.2 (3.4) mm długości, a nasiona (1.7) 1.8 – 2.0 (2.2) mm długości. Wyrostki są krótsze (do 0.15 mm długości), półkuliste. Kwiatostan na końcu pędu ma zwykle pięć promieni, rzadziej mniej. Okrywa cyjacjum jest zewnątrz owłosiona.

rzadki, na południu Polski · pola, przydroża, miejsca ruderalne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090627.3.09 - Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny); Bieszczady
090627-3
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/ #12