efemerofit [24][234]

Euphorbia seguierana Neck.

na stronie — występowanie