Uwaga na sok mleczny. Zwykle jest silnie drażniący dla skóry — może wywołać długo gojące się rany a kontakt z oczami może prowadzić do poważnego uszkodzenia rogówki.
uprawiane ozdobne spoza flory Polski
objaśnienie skrótów
↓nieliście bardzo duże, dłoniasto podzielone
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)
szczyt pędu z owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty jednopłciowe, na tej samej roślinie, w górze kwiaty męskie z trwałym błoniastym okwiatem, w dole kwiaty żeńskie z nietrwałym okwiatem. Pręciki z silnie rozgałęzionymi nitkami zakończone dużą liczbą pylników.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ricinus communis L. (rącznik zwyczajny)
rycynus zwyczajny · (potocznie: "rącznik pospolity") · takson uprawiany[491]
  Okazała roślina ozdobna, u nas nie zimująca.
↑nie liście nie podzielone, co najwyżej karbowane lub piłkowane
↓nierośliny z sokiem mlecznym, kwiaty w cyjacjum
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
cyjacja, miodniki, młode owoce
Euphorbia helioscopia (wilczomlecz obrotny)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Funkcję kwiatu spełniają cyjacja — twór złożony z kwiatów bezokwiatowych: środkowego kwiatu słupkowego na długiej szypule i otaczających go zrośniętych jednopręcikowych kwiatów męskich, to wszystko otoczone wspólną okrywą ze zrośniętych podsadek; cyjacja są też wsparte zwykle żółtymi listkami okrywy imitującymi okwiat.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie bez soku mlecznego, kwiaty jednopłciowe zwykle na osobnych roślinach
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Mercurialis annua (szczyr roczny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
kwiaty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty z okwiatem, jednopłciowe zwykle na osobnych roślinach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 [71.3]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 [119.2]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 [86.1]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III [446]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji