fot. pkob-pkob-Mercurialis-perennis_1_02.05.2011 — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Mercurialis perennis (szczyr trwały)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.05.2011, Łęg nad Lubszą, woj. lubuskie · copyright © by Piotr Kobierski