antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Euphorbia humifusa Willd.

wilczomlecz rozesłany
Chamaesyce humifusa (Willd.) Prokh.
na stronie — występowanie