wilczomlecze - miodniki rogate

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Euphorbia (wilczomlecz)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) jednoroczne, nasiona nie gładkie (↓nie)
  
    
(p) torebki oskrzydlone, górne liście łodygowe szerokie (↓nie)
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Górne liście łodygowe, ogonkowe, szeroko odwrotniejajowate do okrągłych, na wierzchołku tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Euphorbia peplus (wilczomlecz ogrodowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Ogrody, pola.
    
    
(p) torebki nieoskrzydlone, górne liście łodygowe węższe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczn ...
· Górne liście łodygowe równowąskie, lancetowate do podługowato odwrotniejajowatych.
    
      
(p) listki okrywy cyjacjum symetryczne (↓nie)
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Liście równowąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast w uprawach, miejsca ruderalne.
      
      
(p) listki okrywy cyjacjum niesymetryczne, sierpowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Powierzchnia nasion dołkowana.
      
        
(p) rośliny 10-20cm, nasiona 4-kanciaste (↓nie)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Nasiona spłaszczona-4-kanciaste, poprzecznie prążkowane na krawędziach i dołkowane, 1.5-1.7(1.8)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw, głównie na glebach wapiennych.
        
        
(p) rośliny 30-40cm, nasiona z dwoma wyraźnymi krawędziami (↑nie)
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz turyński)
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz turyński)
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz turyński)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Nasiona o dwóch wyraźnych krawędziach przylegających do szwu torebki, w górze zaokrąglone, nieregularnie dołkowane, (1.5)1.8-2.3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
  Bardzo rzadko zawlekany.
        
  
(p) byliny, nasiona gładkie (↑nie)
  
    
(p) liście równowąskie, wąskie, do 1.5(3)mm szerokości (↓nie)
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. taki ...
· Podsadki żółte, potem czerwieniejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, tereny ruderalne, skraje borów i zarośli.
    
    
(p) liście szersze, ±lancetowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Podsadki zielone do żółtozielonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
    
      
(p) liście w dole najszersze, siedzące z szeroką nasadą, całobrzegie (↓nie)
      
        
(p) łodygi grube, liście błyszczące, szerokie (↓nie)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Liście dość grube, z wierzchu ±błyszczące, zwykle 10-17(35)mm szerokości i 5-15cm długości, 4-8× dłuższe niż szersze, siedzące, w nasadzie do 16mm, nieco ponad nasadą najszersze; nerwy boczne odchodzą od nerwu głównego pod niemal prostym kątem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, głównie dolinach rzek.
        
        
(p) łodygi cienkie, liście matowe, wąskie (↑nie)
Euphorbia virgata
XL
· ta cecha diagnostyczn ...
· Liście z wierzchu matowe lub jedynie słabo połyskujące, zwykle 3-4mm szerokości; ostre lub zaostrzone; nerwy boczne odchodzą pod ostrym kątem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Euphorbia virgata (wilczomlecz rózgowaty)
wystepowanie
syn. Euphorbia esula ssp. tomassiniana · Euphorbia tomassiniana · Euphorbia virgultosa · Euphorbia waldsteinii · Tithymalus tomassinianus · takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Zbocza, przydroża, tereny ruderalne.
        
          
Euphorbia ×pseudovirgata
Euphorbia ×pseudovirgata
Euphorbia ×pseudovirgata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· Wykazuje duże podobieństwo do wilczomlecza rózgowatego (Euphorbia virgata), z tym że zwłaszcza w dole łodygi ma liście wykazujące wpływ wilczomlecza lancetowatego (Euphorbia esula), są one szersze niż u wilczomlecza rózgowatego (Euphorbia virgata) i przeważnie mają 4-5 mm szerokości, równowąskoeliptyczne lub na równowąskoodwrotnielancetowate tj. najszersze w górnej części; ich nasada jest przeważnie klinowato zwężona. [86.9][9]
Euphorbia ×pseudovirgata
syn. Euphorbia esula × virgata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
          
      
(p) liście zwykle powyżej połowy najszersze (↑nie)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
· Kwiatostan z 8-17 ramionami; gałązek drugiego rzędu 8-20.
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, łąki, przydroża, tereny ruderalne, pola.
      
        
Euphorbia ×pseudoesula
syn. Euphorbia esula × cyparissias · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Mieszaniec z wilczomleczem sosnką (Euphorbia cyparissias). Wygląd to pełne spektrum pomiędzy gatunkami rodzicielskimi. Daje się oznaczyć w terenie, pod warunkiem stwierdzenia w pobliżu także gatunków rodzicielskich.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu