takson uprawiany [24]

Euphorbia lathyris L.

wilczomlecz groszkowy
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

dolna część pędu; 03.06.2007, Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec; copyright © by Błażej Gierczyk

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

górna część pędu

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

kwiat

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

owoc

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

cyjacjum

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

pokrój

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

kwiat i pąki liściowe

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

ulistnienie rozgałęzionej części pędu

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

opis

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

ulistnienie nierozgałęzionej części pędu

Od innych krajowych wilczomleczy odróżnia się ulistnieniem naprzeciwległym, nakrzyżległym.

występowanie

Uprawiany, rzadko dziczejący i zawlekany.
znalezisko 20070603.1.bg - Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy); Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec

8f · 20070603.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec/

znalezisko 20090530.1.jkr - Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy); okol. Skoczowa

4f · 20090530.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/okol. Skoczowa/