takson uprawiany [24]

Euphorbia lathyris L.

wilczomlecz groszkowy
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
dolna część pędu; 03.06.2007, Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec; copyright © by Błażej Gierczyk
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
górna część pędu
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
kwiat
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
owoc
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
cyjacjum
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
pokrój
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
kwiat i pąki liściowe
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
ulistnienie rozgałęzionej części pędu
Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)

opis

Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy)
ulistnienie nierozgałęzionej części pędu
Od innych krajowych wilczomleczy odróżnia się ulistnieniem naprzeciwległym, nakrzyżległym.

występowanie

Uprawiany, rzadko dziczejący i zawlekany.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070603.1.bg - Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy); Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec
bg.070603-1
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec/ #8
znalezisko 20090530.1.jkr - Euphorbia lathyris (wilczomlecz groszkowy); okol. Skoczowa
jkr.090530-1
leg. Jerzy Kruk
/okol. Skoczowa/ #4