fot. Waldst._et_Kit.-Pl._Rar._Hung.-T.162 (570×866) —
XL
ilustracja do oryginalnej diagnozy gatunku w: Waldstein, F., Kitaibel, P. — Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. T.162
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia virgata

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks