fot. Waldst._et_Kit.-Pl._Rar._Hung.-T.162 (1128×1698) —
ilustracja do oryginalnej diagnozy gatunku w: Waldstein, F., Kitaibel, P. — Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. T.162
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia virgata

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

« wilczomlecze - miodniki rogate

« Euphorbia virgata (wilczomlecz rózgowaty)