antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Euphorbia falcata L.

wilczomlecz sierpowaty
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
23.07.2009, Bogucice (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
nasiono
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki.

space

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa południowa i środkowa, Azja południowo-zachodnia i Afryka północna [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110903.1.jkr - Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty); Bogucice (Ponidzie)
110903-1
leg. Jerzy Kruk
/Bogucice (Ponidzie)/ #3