antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Euphorbia peplus L.

wilczomlecz ogrodowy
na stronie — występowanie