fot. 020501-0349 (390×627) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020501-2
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.05.2002, Wrocław, os. Nowy Dwór, teren przy rz. Ślęza
copyright © by Marek Snowarski