atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Euphorbia angulata Jacq. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz kątowy, ostromlecz kątowy