fot. sm-2-euphorbia_cyparissias — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Euphorbia cyparissias

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zbiorowisko: Sedo-Peucedanetum oreoselini Brzeg 1988
30.04.2003, Równina Torzymska, okolice Rzepina - przydroże polne · copyright © by Michał Smoczyk