fot. 020503-0506 (820×485) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020503-8
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2002, Ratyń-Galów, k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski