atlas-roslin.pl

Galium mollugo s.str. L.

przytulia pospolita s.str.
Galium elatum Thuill. [🔉 ga·lĭ·um *] · Galium insubricum Gaudin [🔉 ga·lĭ·um *] · Galium mollugo L. ssp. insubricum (Gaudin) Arcang. · Galium mollugo L. ssp. mollugo
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
- korona 2-3 mm średnicy, na dłuższej (3-4 mm) szypule
- szypułki owoców poziomo odstające stąd po przekwitnieniu kwiatostan silnie rozpierzchły
- liście z bardzo wydatnym nerwem głównym, sprawiają wrażenie bardzo cienkich, spodem jaśniejsze, 2-4 × tak długie jak szerokie
- zwykle nie odróżniana od przytulii białej (Galium album), prawdopodobnie tylko zawlekana

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
W obrębie kompleksu „Galium mollugo” (tak jak w kluczu Szafera i Florze Polski) znajdują się dwa współcześnie rozróżniane gatunki. Z nich przytulia biała (Galium album) jest w Polsce pospolita, natomiast przytulia pospolita s.str. (Galium mollugo s.str.) (we współczesnym rozumieniu) zdarza się sporadycznie.
Ekologiczne liczby wskaźnikowe, podają Galium mollugo s.l. (nr id. 2547) i Galium album (nr id. 2547 ale w innym wierszu). Podane tam wartości liczebności stanowisk odnoszą się do odmiennych, niż współczesne, ujęć taksonomicznych tego kompleksu i nie należy do nich przywiązywać wagi; pozostałe wartości wskaźnikowe dla tych dwóch gatunków zdaję się być właściwe.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium mollugo s.str. (przytulia pospolita s.str.)
Łąki, skraje lasów, zarośla.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji