Galium

przytulia
  
↓nie(z) rośliny jednoroczne, kwiatostan boczny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Kwiatostan boczny (kwiaty lub wierzchotki w kątach liści).
  Długość owoców jest podana bez włosków. Kierunek szczecinek na brzegu liścia nie jest cechą silną i odnosi się do środka liścia.
  
    
↓nie(z) owoce bez włosków haczykowatych i 2.5-6mm średnicy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Kwiatostany w kątach liści, po 1-3 kwiatów; 0.6-1.2× dłuższe od przylegających liści.
  W czasie owocowania boczne szypułki kwiatów mogą opaść - należy rozróżnić szypułkę kwiatostanu i pozostającego jednego owoca.
    
      
↓nie(z) szypułki owoców łukowate, 2-8mm długości
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
XL
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Rozłupki gęsto, nisko brodawkowane, 2.5-4.5mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Galium tricornutum (przytulia trójrożna)
wystepowanie
syn. Galium tricorne · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola nawapienne, tereny ruderalne.
      
      
↑nie (z) szypułki owoców ±proste, 0-2mm długości
Galium verrucosum (przytulia wielkoowockowa)
Galium verrucosum (przytulia wielkoowockowa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Rozłupki gęsto, stożkowato, białawo brodawkowane, 4-6mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  Bardzo rzadko zawlekana.
      
    
↑nie (z) owoce z włoskami haczykowatymi (lub bez i poniżej 2.5mm długości)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· lub bez i wtedy poniżej 2.5mm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
    
      
↓nie(z) owoce od 1.3mm długości, liście do 12mm długości
Galium parisiense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Liście 4-12mm długości, na brzegach ze szczecinkami skierowanymi ku szczytowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
  Dawniej podawany z okolic Zielonej Góry.
      
      
↑nie (z) owoce ponad 1.3mm długości, liście 14-65mm długości
· ta cecha diagnostyczn ...
· Liście (10)14-65mm długości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
      
        
↓nie(z) owoc z gęstymi, grubymi włoskami haczykowatymi
Galium aparine (przytulia czepna)
XL
Galium aparine (przytulia czepna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Korona biała lub biaława, (1.5)1.7-2.5 mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostycz ...
Galium aparine (przytulia czepna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolity gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Jako chwast na polach, w ogrodach, sadach, na ugorach, terenach ruderalnych, w zaroślach, zakrzaczeniach, brzegach rzek i zbiorników wodnych, w lasach łęgowych. Preferuje dostatecznie wilgotne, ciężkie, żyzne gleby ale rośnie i na wysychających lub piaszczystych.
        
        
↑nie (z) owoce z haczykowatymi włoskami lub nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Korona zielonawo żółta, 0.3-0.8mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostycz ...
Galium spurium (przytulia fałszywa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.
        
  
↑nie ↓nie(z) bylina, kwiaty 3-krotne, po 1-3 w kątach liści, liście po 4 w okółku
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
Galium trifidum (przytulia trójdzielna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Mokradła nad jeziorem Kisajno k. Giżycka.
  
  
↑nie (z) byliny, kwiatostan na końcu pędu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Kwiatostan na końcu pędu.
  
    
↓nie(z) liście 3-nerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
    
      
↓nie(z) liście miękkie, z kończykiem
Galium rotundifolium
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Kwiatostan luźny; szypułki kwiatów 7-16mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Galium rotundifolium (przytulia okrągłolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bory, zwłaszcza jodłowe i świerkowe.
      
      
↑nie (z) liście sztywne, bez ostki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Kwiatostan gęsty, szypułki kwiatów 1-2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna ...
      
        
↓nie(z) liście podługowato jajowate do jajowatych
Galium rubioides (przytulia szerokolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rog ...
· Owocnia nieco rozdęta; owoce 3-4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
  Podawany niegdyś z okolic Przemyśla.
        
        
↑nie (z) liście wąsko lancetowate do lancetowatych
Galium boreale (przytulia północna)
Galium boreale (przytulia północna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Owocnia ściśle przylegająca; owoce 2-3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Galium boreale (przytulia północna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne do suchych murawy, zarośla, dąbrowy.
        
    
↑nie (z) liście jednonerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
    
      
↓nie(z) korona lejkowata z wyraźną rurką ±długości ząbków lub nieco krótszą
      
        
↓nie(z) łodyga wiotka, szorstka
Galium rivale (przytulia lepczyca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Górna strona liści ze szpiczastymi brodawkami, na brzegach z gęstymi drobnymi zadziorkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Galium rivale (przytulia lepczyca)
wystepowanie
marzanka lepczyca, marzanka potokowa · syn. Asperula rivalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, wilgotne zarośla.
        
        
↑nie (z) łodyga sztywna, gładka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Górna strona liści naga lub z pojedynczymi przylegającymi brodawkami, nie zadziorkowata, na brzegu odlegle szczecinkowato owłosiona lub tylko z odstającymi brodawkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
        
          
↓nie(z) zalążnia i owoce z włoskami haczykowatymi
Galium odoratum (przytulia wonna)
Galium odoratum (przytulia wonna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Łodyga 4-kanciasta, nierozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedost ...
Galium odoratum (przytulia wonna)
wystepowanie
marzanka wonna · syn. Asperula odorata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zwłaszcza bukowe.
          
          
↑nie (z) zalążnia i owoce nagie
Galium glaucum
Galium glaucum
· ta cecha diagnostyczn ...
· Łodyga obła, z licznymi płonnymi pędami bocznymi, wyrastającymi z kątów liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Galium glaucum (przytulia sina)
marzanka sina · syn. Asperula glauca · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Suche murawy i zarośla.
          
      
↑nie (z) korona tarczowata bez wyraźnej rurki lub z krótszą od ząbków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· lub z rurką ale wyraźnie krótszą od płaskich lub miseczkowato zagiętych ząbków.
      
        
↓nie(z) okółki 4(5)-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Owoce kuliste.
  Galium palustre s.l.
        
          
↓nie(z) łodyga wiotka, pokładająca się
Galium palustre (przytulia błotna)
Galium palustre (przytulia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Liście (5)7-14(17)mm długości i (1.8)2.2-3(4)mm szerokości, wąsko odwrotnie lancetowate do odwrotnie lancetowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Galium palustre (przytulia błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagna, podmokłe łąki, brzegi wód.
          
          
↑nie (z) łodygi wzniesione lub podnoszące się
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Liście (16)20-30(40)mm długości i (1.8)2.5-3(4)mm szerokości, eliptyczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyc ...
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
syn. Galium palustre ssp. elongatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagna, szuwary.
          
        
↑nie (z) okółki 5-12-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Owoce nerkowate.
        
          
↓nie(z) kwiaty żółte lub żółtobiałe
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Oś i gałązki kwiatostanu gęste, omszone, rozpierzchłe (zwłaszcza po kwitnieniu).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
          
            
↓nie(z) korona żółtobiała, ząbki z kończykiem, łodyga w dole wyraźnie 4-kanciasta
Galium ×pomeranicum
XL
Galium ×pomeranicum
Galium ×pomeranicum z lewej, obok gatunków rodzicielskich: pośrodku przytulia pospolita (Galium mollugo) i z prawej przytulia właściwa (Galium verum)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Łodyga w dole wyraźnie 4-kanciasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
Galium ×pomeranicum
syn. Galium album × Galium verum ssp. verum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
            
            
↑nie (z) korona żółta, ząbki szpiczaste, łodyga obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Łodyga dołem obła.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
            
              
↓nie(z) kwiaty pachnące, kwiatostan nieprzerywany
Galium verum (przytulia właściwa)
Galium verum (przytulia właściwa)
Galium verum (przytulia właściwa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem ja ...
· Owocnia wyraźnie, nieregularnie pomarszczona; owoce 1-1.3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
Galium verum (przytulia właściwa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, łąki, skraje lasów, zarośla.
              
              
↑nie (z) kwiaty bez zapachu, kwiatostan przerywany
Galium wirtgenii (przytulia Wirtgena)
Galium wirtgenii (przytulia Wirtgena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atla ...
· Owocnia z regularnie rozmieszczonymi drobnymi poduszeczkowatymi garbkami; owoce 1.2-1.5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
Galium wirtgenii (przytulia Wirtgena)
syn. Galium verum ssp. wirtgenii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, zwłaszcza zmiennowilgotne łąki.
              
          
↑nie (z) kwiaty białe lub zielonkawe
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Oś i gałązki kwiatostanu zwykle nagie, niezbyt gęste, po kwitnieniu co najwyżej słabo rozpierzchłe.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
          
            
↓nie(z) łodyga w węzłach zgrubiała, w dole ±obła
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liście (2)5-9(13)mm szerokości, ponad 25mm długości, ± w środku najszersze, spodem ±sine.
            
              
↓nie(z) łodyga w środkowej części ±obła
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Łodyga w środkowej części niewyraźnie 4-kanciasta, ±obła, z dwoma widocznymi krawędziami, w górze wyraźnie 4-kanciasta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Galium sylvaticum (przytulia leśna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i ich skraje.
              
              
↑nie (z) łodyga kanciasta
Galium schultesii
Galium schultesii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Łodyga w środkowej i górnej części wyraźnie 4-kanciasta, z czterema widocznymi listwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nie ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Galium schultesii (przytulia Schultesa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i ich skraje.
              
            
↑nie (z) łodyga w węzłach nie zgrubiała, cała 4-kanciasta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Liście (1)1.3-4(7)mm szerokości, zwykle poniżej 25mm długości, zwykle ± w górze najszersze lub ±równowąskie, spodem nie sine.
            
              
↓nie(z) łodyga oskrzydlona, ząbki korony miseczkowato zagięte
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Łodyga oskrzydlona, na krawędziach z drobnymi, w dół skierowanymi zadziorkami.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Galium uliginosum (przytulia bagienna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki, torfowiska, brzegi wód.
              
              
↑nie (z) łodyga nieoskrzydlona, ząbki korony płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Łodyga nieoskrzydlona, gładka lub z drobnymi, do góry skierowanymi krótkimi szczecinkami.
· ta cecha diagnostyczn ...
              
                
↓nie(z) łodyga długa, mocna; ząbki z kończykiem
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Łodyga (20)40-80(150)cm długości, mocna, ±prosta. Szyjka korzeniowa i kłącze silne, ±zdrewniałe, czasem z grubymi rozłogami.
  Galium mollugo s.l.
                
                  
↓nie(z) kwiatostan ścieśniony, łodyga sztywna
Galium album (przytulia biała)
XL
Galium album (przytulia biała)
XL
Galium album (przytulia biała)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Liście 3-7× dłuższe niż szersze, podługowate, wąsko eliptyczne lub wąsko odwrotnie lancetowate, zaostrzone, (9)15(18)mm × (1)1.5(3)mm. Nie są uderzająco cienkie (nerw główny mało wydatny).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Galium album (przytulia biała)
wystepowanie
syn. Galium mollugo ssp. erectum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, murawy, przydroża, zarośla i skraje lasów.
                  
                  
↑nie (z) kwiatostan rozpierzchły, łodyga pokładająca się
Galium mollugo (przytulia pospolita)
Galium mollugo (przytulia pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
· Kwiatostan szeroki, w zarysie szeroko jajowaty; dolne gałązki kwiatostanu odchodzą prostopadle lub skośnie w dół.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Galium mollugo (przytulia pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, skraje lasów i zarośli.
                  
                
↑nie (z) łodyga wiotka, krótka; ząbki korony szpiczaste bez kończyka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Łodyga (10)20-40(70)cm długości, wątła, dołem pokładająca się, góra podnosząca się. Szyjka korzeniowa i kłącze cienkie, słabo zdrewniałe, często z nitkowatymi rozłogami.
                
                  
↓nie(z) środkowe międzywęźla 5-8× dłuższe niż liście
Galium saxatile
Galium saxatile (przytulia hercyńska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Liście wąsko odwrotnie jajowate, z kończykiem, na brzegu z odstającymi szczeciniastymi włoskami skierowanymi ku szczytowi liścia; w dole pędu po 5-6 w okółku, w górze po 3-4. W środkowym odcinku pędów kwiatowych 8-12mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Galium saxatile (przytulia hercyńska)
wystepowanie
przytulia skalna · syn. Galium harcynicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy, wrzosowiska, lasy.
                  
                  
↑nie (z) środkowe międzywęźla 1.5-3× dłuższe niż liście, te wąskie
Galium pumilum (przytulia szorstkoowockowa)
Galium anisophyllon
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Galium taurinum

efemerofit, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Galium taurinum
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego. W Polsce znaleziono jedno stanowisko pochodzenia antropogenicznego; być może o efemerycznym charakterze.