efemerofit [24][234]

Galium verrucosum Hudson

przytulia wielkoowockowa
na stronie — występowanie