takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.256); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Galium valdepilosum Heinr. Braun

przytulia stepowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Galium valdepilosum (przytulia stepowa)

04.06.2011, okol. Gór Miechowskich; copyright © by Jerzy Kruk XL

Galium valdepilosum (przytulia stepowa)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.256 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka, na południu Polski. Skały wapienne, suche murawy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20040729.4.bg - Galium valdepilosum (przytulia stepowa); obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży

2f · 20040729.4.bg
leg. Błażej Gierczyk
/obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży/

znalezisko 20110604.3.jkr - Galium valdepilosum (przytulia stepowa); okol. Gór Miechowskich

11f · 20110604.3.jkr
leg. Jerzy Kruk
/okol. Gór Miechowskich/

znalezisko 20110508.1.and - Galium valdepilosum (przytulia stepowa); Kalina-Lisiniec, wyż. Miechowska

5f · 20110508.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kalina-Lisiniec, wyż. Miechowska/