Galium sudeticum Tausch

przytulia sudecka
na stronie — występowanie · znaleziska
Galium sudeticum

pokrój; 03.08.2004, Karkonosze; copyright © by Błażej Gierczyk

Galium sudeticum

zbliżenie

Galium sudeticum (przytulia sudecka)
Galium sudeticum (przytulia sudecka)
Galium sudeticum (przytulia sudecka)
Galium sudeticum (przytulia sudecka)
Galium sudeticum (przytulia sudecka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.257 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2012 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Galium sudeticum (przytulia sudecka)

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — Vu – narażony.
Globalnie — Vu – narażony.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
.

znalezisko 20080710.1.mml - Galium sudeticum (przytulia sudecka)

7f · 20080710.1.mml
leg. Marek Malicki