takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium aparine L.

przytulia czepna
Galium aparine (przytulia czepna)

pokrój; 18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski XL

Galium aparine

rozłupnia

Galium aparine (przytulia czepna)

niedojrzałe owoce

Galium aparine (przytulia czepna)

haczykowate kolce na łodydze

Galium aparine

kwiaty

Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)

cechy charakterystyczne

Gatunek najpewniej pochodzenia mieszańcowego, allopolyploidalny. Gatunki rodzicielskie pochodzą z kręgu przytulii fałszywej (Galium spurium).

Odznacza się bardzo dużą zmiennością, w znacznej mierze fenotypową. Dotyczy ona zwłaszcza ogólnego pokroju, wielkości rośliny, długości międzywęźli, wielkości liści oraz długości i charakteru owłosienia łodygi.

Galium aparine (przytulia czepna)

liść od góry

Galium aparine (przytulia czepna)

spód liścia

Galium aparine (przytulia czepna)

młoda rozłupnia, gęste haczykowate szczecinki

Rośliny jednoroczne. Korzenie cienkie, wrzecionowate, słabo rozgałęzione.

Łodyga wzniesiona lub podnosząca się, wśród innej roślinności także pnąca się, (8)20-150(180)cm długości, zwykle rozgałęziona, ostro 4-kanciasta; na krawędziach ze skierowanymi w dół, haczykowatymi, drobnymi kolcami, w węzłach i tuż nad nimi czasem owłosiona; międzywęźla 1-2.5× dłuższe od liści.

space

Korona biała lub biaława, 1.5-1.7(2)mm średnicy.

Owoce (2.5)2.8-5mm długości, ±kuliste; zawsze z gęstymi, grubymi włoskami haczykowatymi o bulwiastej nasadzie.

space

występowanie

Galium aparine (przytulia czepna)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Jako chwast na polach, w ogrodach, sadach, na ugorach, terenach ruderalnych, w zaroślach, zakrzaczeniach, brzegach rzek i zbiorników wodnych, w lasach łęgowych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20020518.1.02 - Galium aparine (przytulia czepna); okolice Wrocławia, Siechnice

6f · 20020518.1.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/

znalezisko 20030707.11.bl - Galium aparine (przytulia czepna)

6f · 20030707.11.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20050820.7.bl - Galium aparine (przytulia czepna); Ursynów, łąka

1f · 20050820.7.bl
leg. Barbara Łotocka
/Ursynów, łąka/

znalezisko 20100815.1.jkr - Galium aparine (przytulia czepna); Ponidzie

3f · 20100815.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Ponidzie/