takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium aparine L.

przytulia czepna
Galium aparine (przytulia czepna)
pokrój; 18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski XL
Galium aparine
rozłupnia
Galium aparine (przytulia czepna)
niedojrzałe owoce
Galium aparine (przytulia czepna)
haczykowate kolce na łodydze
Galium aparine
kwiaty
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)
Galium aparine (przytulia czepna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1560
Gatunek najpewniej pochodzenia mieszańcowego, allopolyploidalny. Gatunki rodzicielskie pochodzą z kręgu przytulii fałszywej (Galium spurium).

Odznacza się bardzo dużą zmiennością, w znacznej mierze fenotypową. Dotyczy ona zwłaszcza ogólnego pokroju, wielkości rośliny, długości międzywęźli, wielkości liści oraz długości i charakteru owłosienia łodygi.

Galium aparine (przytulia czepna)
liść od góry
Galium aparine (przytulia czepna)
spód liścia
Galium aparine (przytulia czepna)
młoda rozłupnia, gęste haczykowate szczecinki
Rośliny jednoroczne. Korzenie cienkie, wrzecionowate, słabo rozgałęzione.

Łodyga wzniesiona lub podnosząca się, wśród innej roślinności także pnąca się, (8)20-150(180)cm długości, zwykle rozgałęziona, ostro 4-kanciasta; na krawędziach ze skierowanymi w dół, haczykowatymi, drobnymi kolcami, w węzłach i tuż nad nimi czasem owłosiona; międzywęźla 1-2.5× dłuższe od liści.

space

Korona biała lub biaława, 1.5-1.7(2)mm średnicy.

Owoce (2.5)2.8-5mm długości, ±kuliste; zawsze z gęstymi, grubymi włoskami haczykowatymi o bulwiastej nasadzie.

space

występowanie

Galium aparine (przytulia czepna)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity gatunek o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Jako chwast na polach, w ogrodach, sadach, na ugorach, terenach ruderalnych, w zaroślach, zakrzaczeniach, brzegach rzek i zbiorników wodnych, w lasach łęgowych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020518.1.02 - Galium aparine (przytulia czepna); okolice Wrocławia, Siechnice
020518-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/ #6
znalezisko 20030707.11.bl - Galium aparine (przytulia czepna)
030707-11
leg. Barbara Łotocka #6
znalezisko 20050820.7.bl - Galium aparine (przytulia czepna); Ursynów, łąka
050820-7
leg. Barbara Łotocka
/Ursynów, łąka/ #1
znalezisko 20100815.1.jkr - Galium aparine (przytulia czepna); Ponidzie
100815-1
leg. Jerzy Kruk
/Ponidzie/ #3