atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Gentianales » Fam.Rubiaceae » Galium »

Galium spurium L. [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia fałszywa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Galium Galium Galium GaliumGaliumprzytulia Schultesa (Galium schultesii)przytulia leśna (Galium sylvaticum)
Galium spurium ssp. infestum (przytulia fałszywa dokuczliwa)
11.07.2011, Ponidzie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium spurium ssp. spurium (przytulia fałszywa typowa)
XL
Galium spurium ssp. spurium (przytulia fałszywa typowa)
3D

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1561
Gatunek o dużej zmienności, która tyczy wielkości roślin, długości i szerokości liści i długości międzywęźli. Ze względu na owłosienie owoców wyróżnia się dwa taksony niższej rangi:

przytulia fałszywa dokuczliwa (Galium spurium ssp. infestum) — o owocach gęsto kolczastych
przytulia fałszywa typowa (Galium spurium ssp. spurium) — o owocach nagich.

Formy przejściowe pomiędzy nimi są spotykane, jednak przeważają jednolite populacje o owocach nagich lub kolczastych.

Roślina jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, słabo rozgałęziony.

Łodyga wzniesiona, podnosząca się lub pnąca, (15) 30-150 cm długości, zwykle rozgałęziona, wyraźnie 4-kanciasta, na kantach z prześwitującymi ostkami o szerokich nasadach, skierowanymi w dół, rzadko owłosiona do nagiej; międzywęźla 1-3 (4)× dłuższe od liści.

Liście i przylistki w 6-8 (9)-listnych okółkach, równowąskie do odwrotnie lancetowatych, (10) 14-35 (50) mm długości i (1.2) 1.8-4 (7) mm szerokości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.

Wierzchotki w kątach liści, (1) 3-9 kwiatowe, z 2 (3)-listkowymi podsadkami, 1.5-3 (6)× dłuższe od podsadek. Korona zielonawo żółta, 0.8-1.3 (1.6) mm średnicy.

Owoce 1.3-2.6 (2.9) mm długości, półkuliste; gęsto pokryte dość słabymi włoskami haczykowatymi bez wyraźnie bulwiasto zgrubiałej nasady [przytulia fałszywa dokuczliwa (Galium spurium ssp. infestum)] lub nagie [przytulia fałszywa typowa (Galium spurium ssp. spurium)].

Kwitnienie od czerwca do września.Roślina jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, słabo rozgałęziony.

Łodyga wzniesiona, podnosząca się lub pnąca, (15) 30-150 cm długości, zwykle rozgałęziona, wyraźnie 4-kanciasta, na kantach z prześwitującymi ostkami o szerokich nasadach, skierowanymi w dół, rzadko owłosiona do nagiej; międzywęźla 1-3 (4)× dłuższe od liści.

Liście i przylistki w 6-8 (9)-listnych okółkach, równowąskie do odwrotnie lancetowatych, (10) 14-35 (50) mm długości i (1.2) 1.8-4 (7) mm szerokości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.

Wierzchotki w kątach liści, (1) 3-9 kwiatowe, z 2 (3)-listkowymi podsadkami, 1.5-3 (6)× dłuższe od podsadek. Korona zielonawo żółta, 0.8-1.3 (1.6) mm średnicy.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium spurium (przytulia fałszywa)
Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.
Roślina jednoroczna.Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych