antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Galium spurium L.

przytulia fałszywa
Galium spurium ssp. infestum
11.07.2011, Ponidzie; copyright © by Jerzy Kruk XL
Galium spurium ssp. spurium
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Galium (przytulia)kl 1561
Gatunek o dużej zmienności, która tyczy wielkości roślin, długości i szerokości liści i długości międzywęźli. Ze względu na owłosienie owoców wyróżnia się dwa taksony niższej rangi:

Galium spurium ssp. infestum — o owocach gęsto kolczastych
Galium spurium ssp. spurium — o owocach nagich.

Formy przejściowe pomiędzy nimi są spotykane, jednak przeważają jednolite populacje o owocach nagich lub kolczastych.

Galium spurium ssp. infestum
owoc kolczasty — Galium spurium ssp. infestum
Roślina jednoroczna. Korzeń cienki, wrzecionowaty, słabo rozgałęziony.

Łodyga wzniesiona, podnosząca się lub pnąca, (15)30-150cm długości, zwykle rozgałęziona, wyraźnie 4-kanciasta, na kantach z prześwitującymi ostkami o szerokich nasadach, skierowanymi w dół, rzadko owłosiona do nagiej; międzywęźla 1-3(4)× dłuższe od liści.

Liście i przylistki w 6-8(9)-listnych okółkach, równowąskie do odwrotnie lancetowatych, (10)14-35(50)mm długości i (1.2)1.8-4(7)mm szerokości, na brzegach zwykle ze szczecinkami skierowanymi ku nasadzie liścia; wierzch liścia brodawkowano owłosiony.

Wierzchotki w kątach liści, (1)3-9 kwiatowe, z 2(3)-listkowymi podsadkami, 1.5-3(6)× dłuższe od podsadek. Korona zielonawo żółta, 0.8-1.3(1.6)mm średnicy.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pola, ugory, pobocza dróg polnych, ogrody, tereny ruderalne, suche i jasne zarośla, nasypy kolejowe, rzadziej na luźnych murawach kserotermicznych i w jasnych lasach iglastych. Zwykle na glebach ciężkich, gliniastych, o odczynie obojętnym do zasadowego; często też i na piaskach.

Roślina jednoroczna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych