takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium elongatum C. Presl

przytulia wydłużona
Galium palustre L. ssp. elongatum (C. Presl) Lange
na stronie — występowanie · znaleziska
Galium elongatum (przytulia wydłużona)

02.06.2011, rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Galium elongatum (przytulia wydłużona)

występowanie

Galium elongatum (przytulia wydłużona)
Rzadka. Bagna, szuwary.
znalezisko 20110602.1.pkob - Galium elongatum (przytulia wydłużona); rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie

8f · 20110602.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/rów w ok. Górzyna, woj. lubuskie/