atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. [🔉 ga·lĭ·um *]

przytulia lepczyca, marzanka lepczyca, marzanka potokowa
Asperula rivalis Sibth. et Sm.
Galium Galium Galium GaliumGaliumGalium ×pomeranicumprzytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium)
Galium rivale (przytulia lepczyca)
13.08.2010, Tatry Bielskie; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Galium rivale (przytulia lepczyca)
Galium rivale (przytulia lepczyca)
Galium rivale (przytulia lepczyca)
cechy diagnostyczne w kluczu:Galium (przytulia)kl 1554

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Galium rivale (przytulia lepczyca)
Rzadka, głównie na południu i wchodzie Polski; w Polsce przebiega północno-zachodni kres zasięgu. Siedliska to brzegi wód i wilgotne zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100813.1.and - Galium rivale (przytulia lepczyca); Tatry Bielskie
100813-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry Bielskie/ #3
znalezisko 20100628.1.and - Galium rivale (przytulia lepczyca); Dolina Białej Wody k. Łysej Polany, Tatry
100628-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Białej Wody k. Łysej Polany, Tatry/ #3