takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb.

przytulia lepczyca marzanka lepczyca, marzanka potokowa
Asperula rivalis Sibth. et Sm.
na stronie — występowanie · znaleziska