atlas-roslin.pl

(związek) All.Arrhenatherion elatioris(Br.-Bl. 1925) Koch 1926

łąki grądowe dwu i wielokośne · łąki świeże
odpowiada siedlisku „... świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Arrhenatherion elatioris
All.Arrhenatherion elatioris

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arrhenatherion elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arrhenatherion elatioris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji