takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Anthoxanthum odoratum L.

tomka wonna