takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Anthoxanthum alpinum Á. Löve et D. Löve

tomka alpejska
na stronie — występowanie