antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Anthoxanthum aristatum Boiss.

tomka oścista
Anthoxanthum puelii Lecoq et Lamotte
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
23.05.2020, Wzniesienia Gubińskie, Górzyn; copyright © by Piotr Kobierski XL
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum
pokrój
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
Anthoxanthum aristatum (tomka oścista)
XL

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Europa południowa [czas przybycia na teren Polski: 1866r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekologiczne (brak lub nieznane), ekonomiczne (zauważalne), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200523.1.pkob - Anthoxanthum aristatum (tomka oścista); Wzniesienia Gubińskie, Górzyn
200523-1
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Gubińskie, Górzyn/ #6