takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alchemilla subcrenata Buser

przywrotnik karbowany
na stronie — występowanie