takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis biennis L.

pępawa dwuletnia