takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Knautia arvensis (L.) Coult.

świerzbnica polna
na stronie — występowanie · znaleziska