takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Senecio jacobaea L.

starzec jakubek
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
06.09.2009, Staszów; copyright © by Jerzy Kruk
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobea
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)

cechy charakterystyczne

Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, 30-100 cm wysokości, bez kłącza i rozłogów. Łodygi wyrastają z pączków przybyszowych na krótkiej, ±pionowej, głowie korzeniowej. Rzadko pajęczynowato owłosione lub wyłysiałe.

space

Dodatkowe listki okrywy 2-6, przylegające lub jedynie 1-2 najniższe odstające, nie dłuższe jak 1/4 listków okrywy.

space

Kwitnie w lipcu i sierpniu.

gatunki podobne

Mylony ze starcem wąskolistnym (Senecio erucifolius) który ma liście ułożone bardziej prostopadle do łodygi, odcinki wygięte łukowato na zewnątrz i ku szczytowi liścia [S. jacobaea ma liście ustawione pod ostrym kontem do łodygi (przylegające), pofałdowane (łatki leżą w różnych płaszczyznach), odcinki są ustawione niemal prostopadle do osi liścia].

space

Starzec wąskolistny (Senecio erucifolius) ma ±poziome kłącze i krótkie rozłogi z pędami [S. jacobaea nie tworzy kłącza ani rozłogów, pędy wyrastają z głowy korzeniowej].

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090906.1.jkr - Senecio jacobaea (starzec jakubek); Staszów
jkr.090906-1
leg. Jerzy Kruk
/Staszów/ #9
znalezisko 20090722.3.jkr - Senecio jacobaea (starzec jakubek); Wiślica (Niecka Nidziańska)
jkr.090722-3
leg. Jerzy Kruk
/Wiślica (Niecka Nidziańska)/ #8