atlas-roslin.pl

Senecio [🔉 se·ne·ci·o]

starzec
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nie(z) brak dodatkowych listków okrywy (Tephroseris)
Senecio integrifolius (starzec polny)
różyczka liściowa, zielona w czasie kwitnienia
Senecio integrifolius (starzec polny)
okrywa jednorzędowa, listki bez czarnego szczytu, koszyczek bez dodatkowych, zewnętrznych listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście zwykle zebrane w różyczkę, nie zasychają w czasie kwitnienia.
↑nie (z) są dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy, odstające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście niepodzielone; duże byliny
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście równowąskie, półkrzew
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio inaequidens DC (starzec nierównozębny)
wystepowanie - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
starzec wąskolistny · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Nowy gatunek inwazyjny. Na poboczach dróg, terenach kolejowych, ruderalnych, łachach rzecznych; w miejscach bez zwartej roślinności. Na glebach żwirowych i gliniastych.
↑nie ↓nie(z) liście b. długie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatów języczkowych 7-8 (10)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 5.4-8.2 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio umbrosus Waldst. et Kit. s. str. (starzec cienisty)
wystepowanie - Senecio umbrosus (starzec cienisty)
syn. Senecio doria L. ssp. umbrosus (Waldst. et Kit.) Soó · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [patrz uwagi odnośnie mylnej atrybucji lubelskich populacji do Senecio macrophyllus][491]
  U nas kilka stanowisk na Lubelszczyźnie. Poza tym od Bałkan po Ukrainę; na wilgotnych terenach trawiastych i w lasach; przeważnie na wapieniach.
↑nie (z) kwiatów języczkowych 5-(6)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Listki okrywy 3.9-6.1 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio doria L. ssp. doria (starzec wielkolistny)
syn. Senecio macrophyllus M. Bieb. · Senecio umbrosus Waldst. et Kit. p.p. · takson wyłączony z flory Polski [mylnie podany, patrz Senecio umbrosus][491]
  Występuje na południe od Polski od Bałkanów, po Kaukaz i dalej na wschód.
↑nie (z) liście zdecydowanie krótsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga pusta
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio paludosus L. (starzec bagienny)
wystepowanie - Senecio paludosus (starzec bagienny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Brzegi wód, wilgotne zarośla, polany, olszyny, torfowiska, miejsca słoneczne lub półcieniste. Gleby ciężkie, wilgotne.
↑nie (z) łodyga pełna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście wąskolancetowate, piłkowane z ząbkami do przodu
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
ząbki ±zagięte, skierowane ku szczytowi blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio fluviatilis Wallr. (starzec nadrzeczny)
wystepowanie - Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
syn. Senecio sarracenicus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne miejsca, aluwia nadrzeczne, skraje łęgów, torfowisk, zabagnionych łąk. Na stanowiskach nasłonecznionych lub częściowo ocenionych, na glebach ciężkich, wilgotnych lub okresowo wysychających. Późno rozpoczyna wegetację i późno kwitnie.
↑nie (z) liście lancetowate
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy nitkowate, ogruczolone
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Od terenów nizinnych po wysokie położenia górskie. Zręby, skraje lasów, polany, zarastające łąki. Na różnego rodzaju glebach, wilgotnych i suchych, w miejscach zacienionych i nasłonecznionych.
↑nie (z) liście podzielone przynajmniej u nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) górne liście łodygowe w zarysie okrągłe
Senecio subalpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio subalpinus W.D.J. Koch (starzec górski)
wystepowanie - Senecio subalpinus (starzec górski)
starzec subalpejski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  W górach od regla do piętra alpejskiego. Łąki, hale, źródliska, brzegi potoków, lasów, zakrzaczeń. W miejscach słonecznych i częściowo zacienionych; na ubogich, wilgotnych, glebach mineralnych na kwaśnym podłożu.
↑nie ↓nie(z) wysokogórska, pęd z jednym koszyczkiem
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio carpaticus Herbich (starzec karpacki)
wystepowanie - Senecio carpaticus (starzec karpacki)
syn. Senecio nemorensis L. ssp. nemorensis sensu auct. polon. p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wysokogórskie hale na podłożu ubogim w wapień.
↑nie ↓nie(z) wysokogórska, kutnerowato owłosiona, z krótkim zbitym kwiatostanem
Senecio carniolicus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio carniolicus Willd. (starzec kraiński)
wystepowanie - Senecio carniolicus (starzec kraiński)
syn. Senecio incanus L. ssp. carniolicus (Willd.) Br.-Bl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Tatry w piętrze alpejskim na podłożu granitowym.
↑nie (z) wszystkie liście znacznie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatów języczkowatych brak lub zredukowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwiatów języczkowatych brak
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
Senecio vulgaris
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio vulgaris L (starzec zwyczajny)
wystepowanie - Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
   Częsty chwast upraw ogrodowych, okopowych i innych nawożonych obornikiem. Poza tym przydroża, miejsca ruderalne, skraje lasów. Preferuje gleby wilgotne, żyzne, dobrze znosi zasolenie.
↑nie (z) są kwiaty języczkowate
↓nie(z) rośliny ogruczolone, lepkie
Senecio viscosus
gęste pokrycie włoskami gruczołowatymi
Senecio viscosus
pappus biały, nasiona początkowo owłosione,później łysiejące
Senecio viscosus (starzec lepki)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio viscosus L. (starzec lepki)
wystepowanie - Senecio viscosus (starzec lepki)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Zręby, polany, przydroża, przy ciekach wodnych, miejsca ruderalne, miejsca wysypane żwirem, kamieniołomy, piaskownie; nasłonecznione lub półcieniste, z niepełnym pokryciem roślinnością. Na glebach piaszczystych lub żwirowych, wysychających, o niewielkiej zawartości humusu.
↑nie (z) pajęczynowato owłosione, nie lepkie
Senecio sylvaticus
Senecio sylvaticus
nasiona owłosione, pappus 2x dłuższy od nasiona
Senecio sylvaticus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio sylvaticus L. (starzec leśny)
wystepowanie - Senecio sylvaticus (starzec leśny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Prześwietlone miejsca w lasach, obrzeża, drogi leśne, tereny ruderalne w pobliżu lasów. Gleby bogate w próchnicę i azot, umiarkowanie wilgotne lub suche, słabo kwaśne, raczej piaszczyste.
↑nie (z) kwiaty języczkowate dobrze rozwinięte
↓nie(z) liście pajęczynowato owłosione; 21 listków okrywy
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Chwast w uprawach wieloletnich, na odłogach, przydroża, zręby. Miejsca ciepłe, wysychające, żyzne. Przede wszystkim na glebach lekkich, piaszczystych, żwirowych.
↑nie (z) listków okrywy 13
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) szczytowa łatka liści środkowych nie powiększona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ma kłącze i rozłogi
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio erucifolius L. (starzec srebrzysty)
wystepowanie - Senecio erucifolius (starzec srebrzysty)
starzec wąskolistny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Umiarkowanie wilgotne i wilgotne łąki, brzegi mokradeł, w prześwietlonych lasach liściastych. W miejscach słonecznych lub półcienistych. Na żyznych glebach gliniastych lub lżejszych.
↑nie (z) bez kłącza i rozłogów
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio jacobaea L. (starzec jakubek)
wystepowanie - Senecio jacobaea (starzec jakubek)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche łąki, miedze, murawy, przydroża, brzegi lasów.
↑nie (z) szczytowa łatka liści powiększona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ciemnozielone, rozgałęzione w górnej połowie
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
listki okrywy powyżej połowy najszersze, nagle zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio barbaraeifolius (Krock.) Wimm. et Grab. (starzec gorczycznikowy)
wystepowanie - Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
starzec gorycznikowy · syn. Senecio erraticus Bertol. ssp. barbareifolius (Wimm. et Grab.) Walters · Senecio aquaticus Hill ssp. barbareifolius (Wimm. et Grab.) Walters · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
   Wilgotne lub okresowo wilgotne łąki, rzadziej w wilgotnych zarośla i łęgach. Na stanowiskach słonecznych. Na glebach ciężkich, podmokłych trwale lub okresowo.
↑nie (z) żółtozielone, rozgałęzione od podstawy
Senecio aquaticus
łatki skośnie skierowane ku górze
Senecio aquaticus
listki okrywy stopniowo zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Senecio aquaticus Hill (starzec wodny)
wystepowanie - Senecio aquaticus (starzec wodny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Podmokłe łąki. Stanowiska słoneczne. Gleby kwaśne, ubogie, ciężkie.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.250+252k [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.320 [16.12]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.489+456k+459k+460k [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.698 [3]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.660 [105]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.52 [86.7]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 p.699 [85.26]
 • Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1962 — Flora URSR. T.11 Compositae (1) p.371 [89.11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.652 [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.506 [11]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.482 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1962 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.6 p.311+327 [119.6]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.272+278 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.191 [150.4]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. V p.524 [448]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Cwener A., Michalczuk W., Chmielewski P., Chernetskyy M., po 2016 — Plakat: Senecio z grupy Doria na Lubelszczyźnie [521]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji