Do rodzaju starzec (Senecio) w węższym ujęciu zaliczają się gatunki w koszyczkach których występują zewnętrzne, dodatkowe 1-kilka listki okrywy (przylegające lub czasem odstające); końce listków okrywy u wielu gatunków są czarne. Liście u większości gatunków są mniej lub bardziej podzielone.

Do rodzaju Tephroseris należy kilka gatunków o koszyczkach bez dodatkowych listków okrywy; końce listków okrywy nie są czarne.

Obecnie część gatunków dawnego rodzaju Senecio przeszła do nowego rodzaju Tephroseris.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Asteroideae - z kwiatami języczkowatymi, bez plewinek]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) brak dodatkowych listków okrywy (Tephroseris) (↓nie)
Senecio integrifolius (starzec polny)
różyczka liściowa, zielona w czasie kwitnienia
Senecio integrifolius (starzec polny)
okrywa jednorzędowa, listki bez czarnego szczytu, koszyczek bez dodatkowych, zewnętrznych listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Dolne liście zwykle zebrane w różyczkę, nie zasychają w czasie kwitnienia.
  
  
(p) są dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy (↑nie)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy, odstające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
  
    
(p) liście niepodzielone; duże byliny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
      
(p) liście równowąskie, półkrzew (↓nie)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyr ...
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
wystepowanie
starzec wąskolistny · efemerofit
  Nowy gatunek inwazyjny. Na poboczach dróg, terenach kolejowych, ruderalnych, łachach rzecznych; w miejscach bez zwartej roślinności. Na glebach żwirowych i gliniastych.
      
      
(p) liście b. długie (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wer ...
      
        
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
liście odziomkowe
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
kwiatostan
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
wystepowanie
syn. Senecio doria ssp. doria · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy, zarośla, łąki, doliny rzek. Miejsca wilgotne, żyzne, także nieco zasolone.
        
        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Senecio umbrosus (starzec cienisty)
syn. Senecio doria ssp. umbrosus · takson wymarły na terenie Polski
  Polany, świetliste lasy, zbocza potoków; na podłożu wapiennym, w górach i na pogórzu.
        
      
(p) liście zdecydowanie krótsze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
      
        
(p) łodyga pusta (↓nie)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
Senecio paludosus (starzec bagienny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
Senecio paludosus (starzec bagienny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, wilgotne zarośla, polany, olszyny, torfowiska, miejsca słoneczne lub półcieniste. Gleby ciężkie, wilgotne.
        
        
(p) łodyga pełna (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
        
          
(p) liście wąskolancetowate, piłkowane z ząbkami do przodu (↓nie)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
ząbki ±zagięte, skierowane ku szczytowi blaszki liściowej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio fluviatilis (starzec nadrzeczny)
wystepowanie
syn. Senecio sarracenicus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne miejsca, aluwia nadrzeczne, skraje łęgów, torfowisk, zabagnionych łąk. Na stanowiskach nasłonecznionych lub częściowo ocenionych, na glebach ciężkich, wilgotnych lub okresowo wysychających. Późno rozpoczyna wegetację i późno kwitnie.
          
          
(p) liście lancetowate (↑nie)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy nitkowate, ogruczolone
Senecio hercynicus (starzec hercyński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio nemorensis agg. (starzec gajowy (agg.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Od terenów nizinnych po wysokie położenia górskie. Zręby, skraje lasów, polany, zarastające łąki. Na różnego rodzaju glebach, wilgotnych i suchych, w miejscach zacienionych i nasłonecznionych.
          
    
(p) liście podzielone przynajmniej u nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
    
      
(p) górne liście łodygowe w zarysie okrągłe (↓nie)
Senecio subalpinus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. t ...
Senecio subalpinus (starzec górski)
wystepowanie
starzec subalpejski · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W górach od regla do piętra alpejskiego. Łąki, hale, źródliska, brzegi potoków, lasów, zakrzaczeń. W miejscach słonecznych i częściowo zacienionych; na ubogich, wilgotnych, glebach mineralnych na kwaśnym podłożu.
      
      
(p) wysokogórska, pęd z jednym koszyczkiem (↑nie) (↓nie)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne element ...
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie hale na podłożu ubogim w wapień.
      
      
(p) wysokogórska, kutnerowato owłosiona, z krótkim zbitym kwiatostanem (↑nie) (↓nie)
Senecio carniolicus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
Senecio carniolicus (starzec kraiński)
wystepowanie
syn. Senecio incanus ssp. carniolicus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tatry w piętrze alpejskim na podłożu granitowym.
      
      
(p) wszystkie liście znacznie wydłużone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak te ...
      
        
(p) kwiatów języczkowatych brak lub zredukowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
        
          
(p) kwiatów języczkowatych brak (↓nie)
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
Senecio vulgaris
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio vulgaris (starzec zwyczajny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
   Częsty chwast upraw ogrodowych, okopowych i innych nawożonych obornikiem. Poza tym przydroża, miejsca ruderalne, skraje lasów. Preferuje gleby wilgotne, żyzne, dobrze znosi zasolenie.
          
          
(p) są kwiaty języczkowate (↑nie)
          
            
(p) rośliny ogruczolone, lepkie (↓nie)
Senecio viscosus
gęste pokrycie włoskami gruczołowatymi
Senecio viscosus
pappus biały, nasiona początkowo owłosione,później łysiejące
Senecio viscosus (starzec lepki)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio viscosus (starzec lepki)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zręby, polany, przydroża, przy ciekach wodnych, miejsca ruderalne, miejsca wysypane żwirem, kamieniołomy, piaskownie; nasłonecznione lub półcieniste, z niepełnym pokryciem roślinnością. Na glebach piaszczystych lub żwirowych, wysychających, o niewielkiej zawartości humusu.
            
            
(p) pajęczynowato owłosione, nie lepkie (↑nie)
Senecio sylvaticus
Senecio sylvaticus
nasiona owłosione, pappus 2x dłuższy od nasiona
Senecio sylvaticus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio sylvaticus (starzec leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Prześwietlone miejsca w lasach, obrzeża, drogi leśne, tereny ruderalne w pobliżu lasów. Gleby bogate w próchnicę i azot, umiarkowanie wilgotne lub suche, słabo kwaśne, raczej piaszczyste.
            
        
(p) kwiaty języczkowate dobrze rozwinięte (↑nie)
        
          
(p) liście pajęczynowato owłosione; 21 listków okrywy (↓nie)
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
dodatkowe, zewnętrzne listki okrywy krótkie, przylegające; końce listków okrywy czarne
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio vernalis (starzec wiosenny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Chwast w uprawach wieloletnich, na odłogach, przydroża, zręby. Miejsca ciepłe, wysychające, żyzne. Przede wszystkim na glebach lekkich, piaszczystych, żwirowych.
          
          
(p) listków okrywy 13 (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
          
            
(p) szczytowa łatka liści środkowych nie powiększona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
            
              
(p) ma kłącze i rozłogi (↓nie)
Senecio erucifolius (starzec wąskolistny)
Senecio erucifolius (starzec wąskolistny)
Senecio erucifolius (starzec wąskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio erucifolius (starzec wąskolistny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Umiarkowanie wilgotne i wilgotne łąki, brzegi mokradeł, w prześwietlonych lasach liściastych. W miejscach słonecznych lub półcienistych. Na żyznych glebach gliniastych lub lżejszych.
              
              
(p) bez kłącza i rozłogów (↑nie)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio jacobaea (starzec jakubek)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, miedze, murawy, przydroża, brzegi lasów.
              
            
(p) szczytowa łatka liści powiększona (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
            
              
(p) ciemnozielone, rozgałęzione w górnej połowie (↓nie)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
listki okrywy powyżej połowy najszersze, nagle zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
wystepowanie
starzec gorycznikowy · syn. Senecio aquaticus ssp. barbareifolius · Senecio erraticus ssp. barbareifolius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   Wilgotne lub okresowo wilgotne łąki, rzadziej w wilgotnych zarośla i łęgach. Na stanowiskach słonecznych. Na glebach ciężkich, podmokłych trwale lub okresowo.
              
              
(p) żółtozielone, rozgałęzione od podstawy (↑nie)
Senecio aquaticus
łatki skośnie skierowane ku górze
Senecio aquaticus
listki okrywy stopniowo zwężające się
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Senecio aquaticus (starzec wodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki. Stanowiska słoneczne. Gleby kwaśne, ubogie, ciężkie.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu