takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Senecio macrophyllus M. Bieb.

starzec wielkolistny
Senecio doria L. ssp. doria · Senecio umbrosus Waldst. et Kit. p.p.
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
pokrój; 05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma; copyright © by Błażej Gierczyk
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
pokrój
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
liście odziomkowe
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
kwiatostan
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
kwiatostan
Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny)
młoda, płonna roślina

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Senecio (starzec)kl 1850
Okazała bylina, 40-100(150) cm wysokości. Naga lub rzadko owłosiona.

space

Kwiatów języczkowych 5-6(7). Listki okrywy 5-6 mm długości.

gatunki podobne

Starzec cienisty (Senecio umbrosus) (ujmowany także jako podgatunek (S. doria ssp. umbrosus) gatunku Senecio macrophyllus ≡ S. doria ssp. doria) jest rośliną owłosioną, ma szersze liście i większą liczbę kwiatów języczkowych (ok. 8) i nieco większe koszyczki, długość listków okrywy 6-7 mm.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki, na południowym wschodzie Polski; centrum występowanie na południowym wschodzie od Polski. Widne lasy, zarośla, łąki, doliny rzek. Miejsca wilgotne, żyzne, także nieco zasolone.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070708.2.bg - Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny); rez. Stawska Góra k. Chełma
070708-2
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Stawska Góra k. Chełma/ #6
znalezisko 20070805.5.bg - Senecio macrophyllus (starzec wielkolistny); rez. Stawska Góra k. Chełma
070805-5
leg. Błażej Gierczyk
/rez. Stawska Góra k. Chełma/ #9