takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Senecio barbaraeifolius (Krock.) Wimm. et Grab.

starzec gorczycznikowy starzec gorycznikowy
Senecio aquaticus Hill ssp. barbareifolius (W. et Gr.) Walters · Senecio erraticus Bertol. ssp. barbareifolius (Wimm. et Grab.) Walters
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
06.09.2009, Borzymów (Niecka Połaniecka); copyright © by Jerzy Kruk
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
listki okrywy powyżej połowy najszersze, nagle zwężające się
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)
Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy)

cechy charakterystyczne

Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, 30-100 cm wysokości; nagie; ciemnozielone. Pędy rozgałęziają się w górnej połowie (rośliny niekoszone!).

space

Koszyczki 15-25 mm średnicy; kwiatów języczkowych 13, jasnożółte. Listków okrywy 13, z błoniastymi brzegami. Dodatkowych listków okrywy (3)4-6, sięgają do 1/3 okrywy; powyżej połowy najszersze, nagle zwężone w ciemny wierzchołek, bardzo krótko owłosiony; ich powierzchnia cienko, pajęczynowato owłosiona.

space

Kwitnie lipiec-wrzesień.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090906.2.jkr - Senecio barbaraeifolius (starzec gorczycznikowy); Borzymów (Niecka Połaniecka)
jkr.090906-2
leg. Jerzy Kruk
/Borzymów (Niecka Połaniecka)/ #13