takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Senecio aquaticus Hill

starzec wodny
Senecio aquaticus
08.07.2008, rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
listki okrywy stopniowo zwężające się
Senecio aquaticus
Senecio aquaticus
łatki skośnie skierowane ku górze
Senecio aquaticus

cechy charakterystyczne

Rośliny dwuletnie lub krótkotrwałe byliny, 30-70 cm wysokości; żółtozielone, trawiastozielone, nagie. Różyczka liściowa zachowuje się w czasie kwitnienia. Pędy rozgałęziają się od dołu.

space

Koszyczki 20-30 mm średnicy; kwiaty pomarańczowożółte. Okrywa z 13 listków; wąskoeliptyczne, błoniasto obrzeżone, powoli zwężające się ku górze, z ostrym, ciemnym wierzchołkiem; ich powierzchnia ±naga. Dodatkowych listków okrywy 4-6, sięgają do 1/3 okrywy.

space

Kwitnie (czerwiec)lipiec-wrzesień(październik).

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na północnym-zachodzie Polski. Gatunek atlantycki.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080709.1.pkob; rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie
080709-1
leg. Piotr Kobierski
/rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie/ #1
znalezisko 20080708.9.pkob; rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie
080708-9
leg. Piotr Kobierski
/rów w pobliżu oczyszczalni ścieków w Lubsku woj. lubuskie/ #8