efemerofit [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Senecio inaequidens DC

starzec nierównozębny starzec wąskolistny
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
07.2013, Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)

cechy charakterystyczne

Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Niski półkrzew 20-50(100) cm wysokości, bogato rozgałęziony.

space

Listki okrywy z suchobłoniastym, spękanym, brzegiem.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pochodzi z Południowej Afryki. Zawlekana do Europy wraz z transportami wełny od XIXw. W latach 70-80 XXw. rozpoczęła się dość szybko rozprzestrzeniać od strony Francji i Niemiec Zachodnich. Do nas ostatnio (2014) dociera od zachodu i południa. Gatunek inwazyjny z perspektywami.

space

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Afryka południowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6120 (potencjalnie) — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe ()
· 6210 (potencjalnie) — murawy kserotermiczne ( i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140901.1.pkob - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); Geopark
pkob.140901-1
leg. Piotr Kobierski
/Geopark "Łuk Mużakowa", k. Łęknicy/ #5
znalezisko 20130700.11.pk - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); Berlin
pk.130700-11
leg. Paweł Kalinowski
/Berlin/ #3
znalezisko 20140700.39.pk - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); OB Kopenhaga
pk.140700-39
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga/ #1