atlas-roslin.pl
antropofit zadomow. we fl. PL (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Senecio inaequidens DC

starzec nierównozębny starzec wąskolistny
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
07.2013, Berlin; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
XL
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Senecio (starzec)kl 1924
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)
Niski półkrzew 20 – 50 (100) cm wysokości, bogato rozgałęziony.

space

Listki okrywy z suchobłoniastym, spękanym, brzegiem.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pochodzi z Południowej Afryki. Zawlekana do Europy wraz z transportami wełny od XIX w. W latach 70 – 80 XX w. rozpoczęła się dość szybko rozprzestrzeniać od strony Francji i Niemiec Zachodnich. Do nas ostatnio (2014) dociera od zachodu i południa. Gatunek inwazyjny z perspektywami.

space

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Afryka południowa [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6120 (potencjalnie) — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 6210 (potencjalnie) — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140901.1.pkob - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); Geopark
140901-1
leg. Piotr Kobierski
/Geopark "Łuk Mużakowa", k. Łęknicy/ #5
znalezisko 20130700.11.pk - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); Berlin
130700-11
leg. Paweł Kalinowski
/Berlin/ #3
znalezisko 20140700.39.pk - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); OB Kopenhaga
140700-39
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga/ #1
znalezisko 20210800.1.jmak - Senecio inaequidens (starzec nierównozębny); wsch. Niemcy
210800-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #15