fot. pk-Senecio_inaequidens_3_OB_Kbh_07._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga · copyright © by Paweł Kalinowski