fot. pk-Senecio_inaequidens_1a_Berlin_D_07._13_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2013, Berlin · copyright © by Paweł Kalinowski