takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.

koniopłoch łąkowy
Silaus flavescens Bernh.
na stronie — opis · występowanie · znaleziska