takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.186)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Gentianella amarella (L.) Börner

goryczuszka gorzkawa goryczka gorzkawa
Gentiana amarella L.
na stronie — występowanie · znaleziska
Gentianella amarella
07.09.2008, Dolina Lejowa, Tatry; copyright © by Krzysztof Ciesielski
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan; 01.09.2007, Góry Kaczawskie, Nowe Rochowice; copyright © by Błażej Gierczyk
Gentianella amarella
Gentianella amarella
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
dolna część łodygi
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiatostan
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
dolna część łodygi
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiat
Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa)
kwiat - przekrój

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.186 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Gentianella (goryczuszka)]
  
rasa letnio-jesienna (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Rośliny zwykle z ponad 4-5, do 12 międzywęźlami, ±równymi (drugie i trzecie licząc od podstawy pędu nie jest wyraźnie dłuższe od następnych), łodyga silnie rozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
  ssp. amarella
  
  
rasa wiosenno-letnia (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Rośliny zwykle z 2-4(5) międzywęźlami,drugie licząc od podstawy pędu zwykle znacznie dłuższe, łodyga silnie rozgałęziona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  ssp. lingulata (C.A. Agardh.) Holub
  

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070901.1.bg - Gentianella amarella (goryczuszka gorzkawa); Góry Kaczawskie, Nowe Rochowice
bg.070901-1
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Kaczawskie, Nowe Rochowice/ #7
znalezisko 20080907.3.kc; Dolina Lejowa, Tatry
kc.080907-3
leg. Krzysztof Ciesielski
/Dolina Lejowa, Tatry/ #3