antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.

miotła zbożowa mietlica zbożowa
Agrostis spica-venti L.
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
02.08.2009, Uniejów-Rędziny k. Miechowa, pn. Małopolska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
pokrój XL
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
wiechy XL
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
kłoski XL 3DRLLR||
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
języczek liściowy 3DRLLR||
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
fragment gałązki wiechy XL 3DRLLR||
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
Apera spica-venti (miotła zbożowa)

cechy charakterystyczne

Apera spica-venti (miotła zbożowa)
Apera spica-venti (miotła zbożowa)
od góry: kwiaty, plewy, kłoski XL 3DRLLR||
Ozima roślina jednoroczna, 20-120 cm wysokości.

space

Wiecha duża, 20-30(40) cm długości i 5-18 cm szerokości, luźna, na dolnym piętrze do 15 gałązek, te do 10 cm długości rozgałęzione, nawet 4-krotnie.

space

Ziarniak niezrośnięty z plewkami ale i nie wypadający.

space

występowanie

Apera spica-venti (miotła zbożowa)
łan
wystepowanie
o mapie występowania
Chwast ozimych upraw zbożowych, rzadziej w innych uprawach, na świeżych ugorach, terenach ruderalnych. Częsty na glebach piaszczystych, lekkich, kwaśnych, okresowo bardzo wilgotnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: nieznany [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090611.3.and - Apera spica-venti (miotła zbożowa); Uniejów-Rędziny koło Miechowa (pn. Małopolska)
090611-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Uniejów-Rędziny koło Miechowa (pn. Małopolska)/ #3
znalezisko 20090802.4.and - Apera spica-venti (miotła zbożowa); Uniejów-Rędziny k. Miechowa, pn. Małopolska
090802-4
leg. Anna Nowak-Dańda
/Uniejów-Rędziny k. Miechowa, pn. Małopolska/ #2
znalezisko 00010000.09_9_21.jmak - Apera spica-venti (miotła zbożowa); Sigmaringen, Niemcy
09_9_21
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #3
znalezisko 20110629.16.11 - Apera spica-venti (miotła zbożowa); Wrocław, ul. Wojska Polskiego
110629-16
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ul. Wojska Polskiego/ #10, 8.3D
znalezisko 20200616.1.pgrz - Apera spica-venti (miotła zbożowa); woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Chrzanów, ulica Śląska
200616-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Chrzanów, ulica Śląska/
/dolna gałązka wiechy/ #2